Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Każda czynność zarobkowa, która wykonywana jest w sposób ciągły oraz zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej. W związku z tym, musi zostać zarejestrowana.

 

Działalność gospodarcza

 

Również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera określenie działalności gospodarczej. Według art. 8 ust. 6 za osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, uważa się:

 

 • podmiot, który prowadzi działalność w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej,
 • artystę i twórcę,
 • podmiot prowadzący działalność w ramach wolnego zawodu,
 • podmiot prowadzący szkoły niepubliczne lub szkoły na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 • wspólnika spółki partnerskiej, komandytowej, jawnej lub jednoosobowych spółek z o.o.

 

Jak założyć:

 

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1. W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje, przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

 

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

 

Cele działalności gospodarczej

 

Do podstawowych celów działalności gospodarczej możemy zliczyć:

 

 • opłacanie podatków i innych danin publicznych,
 • odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS-u,
 • kreowanie PKB.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP

 

 

NIP jest niezbędny do celów podatkowych - na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT). Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza: wybór formy opodatkowania

 

Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Do wyboru są:

 

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

 

Założenie rachunku bankowego

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma działalności, w której nie ma obowiązku zakładania osobnego konta, jednak ze względów formalnych wydaje się to dobrym pomysłem. Prywatne pieniądze przedsiębiorcy nie wymieszają się z pieniędzmi firmowymi, co znacznie ułatwi sprawę podczas rozliczania.

 

OBOWIĄZKI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 

co miesiąc:

 

 • odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
 • odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie księgowości firmy (różne dokumenty w zależności od formy opodatkowania)
 • przesłanie JPK do US - Jednolitego pliku kontorlnego 
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (w przypadku zatrudniania procowników)
 • rozliczanie podatku VAT
 • prowadzenie rejestru środków trwałych
 • prowadzenie dokumentacji użytkowania pojazdu w firmie (jeśli dotyczy)

 

raz w roku:

 

 • rozliczenie roczne 
 • sporządzenie remanentu

 

Doskonale wiemy, że samodzielne prowadzenie działalności i jej rozliczanie jest czynnością bardzo trudną, dlatego też nasze biuro rachunkowe Annpit poprowadzi wszystkie kwestie rachunkowo finansowe abyś Ty mógł rozwijać swój biznes.