Dla nowych firm

Jeżeli osoba fizyczna wykonuje w sposób ciągły i zorganizowany czynności zarobkowe, jest zobligowana do zarejestrowania działalności gospodarczej. Wybóru formy organizacyjno-prawnej przyszłej działalności dokonujemy na samym początku przed jej zarejestrowaniem i niesie to za sobą dalsze obowiązki i odpowiedzialości. Poniżej przedstwiamy informacje, które pomogą w dokonaniu tego ważnego wyboru.