Stawki PIT i ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne

 

Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018)

 

Składki za maj - grudzień 2018 r.

W sumie w tym miesiącu trzeba zapłacić 1163,39 zł (jeśli nie płacimy ubezpieczenia chorobowego) lub 1228,70 zł (z ubezpieczeniem chorobowym). W przypadku młodych firm korzystających z preferencyjnego ZUS-u jest to - odpowiednio - 503,84 zł lub 519,28 zł,

 

Rodzaj składki Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 843,45 zł 778,14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy  65,31 zł  65,31 zł
SUMA 1228,70 zł 1163,39 zł

 

 

Wysokość poszczególnych składek przy pełnym ZUS-ie prezentuje się następująco:

 • 520,36 zł składki emerytalnej,
 • 213,26 zł składki rentowej,
 • 65,31 zł składki chorobowej,
 • 65,31 zł na Fundusz Pracy,
 • 44,52 zł składki wypadkowej,
 • 319,94 zł składki zdrowotnej.
   

Natomiast w przypadku składek dla młodych firm:

 • 122,98 zł składki emerytalnej,
 • 50,40 zł składki rentowej,
 • 15,44 zł składki chorobowej,
 • 15,44 zł na Fundusz Pracy,
 • 10,52 zł składki wypadkowej,
 • 319,94 zł składki zdrowotnej.

Nasz zespół
Kontakt